Dịch
vụ

Với tôn chỉ phát triển bền vững, IFF phấn đấu trở thành tổ chức kinh tế tư nhân Việt Nam có quy mô quốc tế cung cấp các sản phẩm & dịch vụ chất lượng cao.

Giá Trị
Cốt Lõi

 • Chuyên nghiệp

  Chúng tôi chuyên tâm vào từng phương pháp, hành động và thái độ trong nghiệp vụ của mình. Chúng tôi tự hào với công việc của mình và luôn đam mê cải tiến chất lượng.

 • Chính trực

  Chúng tôi kinh doanh bằng sự tử tế và thúc đẩy sự tin tưởng và tôn trọng.

 • Đổi mới

  Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến và sáng tạo. Chúng tôi đón nhận thay đổi như một cơ hội để phát triển.

 • Hợp tác

  Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tự lớn hơn.

 • Bền vững

  Chúng tôi đóng vai trò làm chất xúc tác cho sự phát triển của kinh tế địa phương thông qua sự minh bạch, tôn trọng các bên liên quan và có trách nhiệm với môi trường.

Tin tức và Sự kiện