Thời gian.

Hoàn thành
Q4 / 2023

Vị trí.

Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu

Managed by.

Hyatt International - Asia Pacific

Hyatt Regency Hồ Tràm

Hình ảnh dự án


Thời gian.

Hoàn thành
Q4 / 2023

Vị trí.

Đà Nẵng

Managed by.

Marriott
International