GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lĩnh vực hoạt động của IFF Holdings bao gồm Đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, Đầu tư tài chính và Tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp.

Chuyên nghiệp

Chúng tôi chuyên tâm vào từng phương pháp, hành động và thái độ trong nghiệp vụ của mình. Chúng tôi tự hào với công việc của mình và luôn đam mê cải tiến chất lượng.

Chính trực

Chúng tôi kinh doanh bằng sự tử tế và thúc đẩy sự tin tưởng và tôn trọng.

Đổi mới

Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến và sáng tạo. Chúng tôi đón nhận thay đổi như một cơ hội để phát triển.

Hợp tác

Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn hơn.

Bền vững

Chúng tôi đóng vai trò làm chất xúc tác cho sự phát triển của kinh tế địa phương thông qua sự minh bạch, tôn trọng các bên liên quan và có trách nhiệm với môi trường.