Thời gian.

Hoàn thành
Q1 / 2023

Vị trí.

Đà Nẵng

Quản lý bởi.

Marriott
International

Le Méridien Resort & Spa Danang

Hình ảnh dự án


Thời gian.

Hoàn thành
Q3 / 2022

Vị trí.

Hồ Tràm
BR-VT

Quản lý bởi.

Hyatt