Thời gian.

Hoàn thành
Q3 / 2022

Vị trí.

Đà Nẵng
Quảng Nam

Quản lý bởi.

Marriott
International

Le Méridien Resort & Spa Danang

Hình ảnh dự án


Thời gian.

Hoàn thành
Q3 / 2022

Vị trí.

Hồ Tràm
BR-VT

Quản lý bởi.

Hyatt